CHÍNH SÁCH

BÁN HÀNG

XE VINFAST

Tháng 06/2024

VINFAST HỖ TRỢ ƯU ĐÃI LÃI SUẤT KHI VAY MUA XE!

THỜI GIAN TỪ 01/06/2024 ĐẾN HẾT 30/06/2024

VINFAST VF5 PLUS

Giá từ: 468.000.000 đồng

Tổng ưu đãi (theo từng chương trình):

Tới 12.880.000 VNĐ

Ưu đãi lãi suất vay mua xe chỉ từ 5%/năm *

(Hoặc Giảm 4% giá xe khi mua trả thẳng *)

Miễn 100% phí trước bạ

Chi tiết VF5 Đăng ký lái thử

VINFAST VF6

Giá từ: 675.000.000 đồng

Tổng ưu đãi (theo từng chương trình):

Tới 34.200.000 VNĐ

Ưu đãi lãi suất vay mua xe chỉ từ 5%/năm *

(Hoặc Giảm 4% giá xe khi mua trả thẳng *)

Miễn 100% phí trước bạ

Chi tiết VF6 Đăng ký lái thử

VINFAST VFe34

Giá từ: 710.000.000 đồng

Tổng ưu đãi (theo từng chương trình):

Tới 33.200.000 VNĐ

Ưu đãi lãi suất vay mua xe chỉ từ 5%/năm *

(Hoặc Giảm 4% giá xe khi mua trả thẳng *)

Miễn 100% phí trước bạ

Chi tiết VFe34 Đăng ký lái thử

VINFAST VF7

Giá từ: 850.000.000 đồng

Tổng ưu đãi (theo từng chương trình):

Tới 47.960.000 VNĐ

Ưu đãi lãi suất vay mua xe chỉ từ 5%/năm *

(Hoặc Giảm 4% giá xe khi mua trả thẳng *)

Miễn 100% phí trước bạ

Chi tiết VF7 Đăng ký lái thử

VINFAST VF8

Giá từ: 1.106.000.000 đồng

Tổng ưu đãi (theo từng chương trình):

Tới 62.680.000VNĐ

Ưu đãi lãi suất vay mua xe chỉ từ 5%/năm *

(Hoặc Giảm 4% giá xe khi mua trả thẳng *)

Miễn 100% phí trước bạ

Chi tiết VF8 Đăng ký lái thử

VINFAST VF9

Giá từ: 1.513.000.000 đồng

Tổng ưu đãi (theo từng chương trình):

Tới 92.560.000 VNĐ

Chính sách đặc quyền dành cho VF9 *

Ưu đãi lãi suất vay mua xe chỉ từ 5%/năm *

(Hoặc Giảm 4% giá xe khi mua trả thẳng *)

Miễn 100% phí trước bạ

Chi tiết VF9 Đăng ký lái thử

VINFAST VF3

Giá từ: 240.000.000 đồng

Ưu đãi lãi suất vay mua xe chỉ từ 5%/năm *

(Hoặc Giảm 4% giá xe khi mua trả thẳng *)

Miễn 100% phí trước bạ

Chi tiết VF3 Đăng ký lái thử